Забележки:
* Цените за принтиране и копиране, посочени по-горе, са за черно-бял печат.
За цветно копиране или принтиране потърсете допълнителна информация;
** цените на копирните услуги са валидни при посещение във фирмата!
За вземане и връщане на текст или материал на адрес в рамките на град Пловдив и село Йоаким Груево, се заплаща допълнителна такса за посещение в размер на 5лв.