Ние си партнираме с водещи всетовни компании в сферата  IT (софтуер и хардуер),

както и от отбранителната промишленост. 

mil-logo