Потребителят има право да поиска изготвянето на предварителна писмена оферта за ремонтите и/или другите услуги, които желае да получи.

Рекламациите за предоставените услуги се извършват по реда на Закона за защита на потребителите.

Оставяйки устройство за ремонт и/или техническа консултация, клиентът:

1. Декларира, че е съобщил всички известни му дефекти, в това число и причинени от него.
2. Се съгласява да заплати диагностика, в това число и в случаите, когато:
• проблемът е диагностициран коректно, но е неотстраним по причини независещи от сервизната организация, напр. Невъзможност за доставка на рез. част;
• проблемът в действителност не се открива/проявява;
• проблемът не е обект на гаранцията дадена от производителя;
• клиентът отказва ремонт поради свои съображения.
3. Не дължи отделна цена за диагностика, при одобрен от клиента ремонт.

Следните услуги не са гаранционни ремонти и не се извършват безплатно:
• Поддръжка, настройка и възстановяване на операционна система, драйвери, приложен софтуер и данни;
• Отстраняване на заседнал лист хартия от принтер или копирна машина от място, достъпно за потребителя;
• Отстраняване на повреда, причинена от използването на софтуер, инф.носители, рез.части, аксесоари или неоригинални консумативи, които не са доставени или одобрени от производителя;
• Отстраняване на повреда причинена от неоторизирана намеса по продукта.
• Профилактика: технически преглед, почистване, подмяна на консумативи и др.
Забележка: Съхранението на данни създадени от приложен софтуер и/или всички видове настройки, сертификати и пароли е отговорност на потребителя;

Законоустановеният максимален срок за ремонт на гаранционна техника е 30 календарни дни, освен когато производителят е определил друг.
След приключване на ремонта или при нужда от допълнителна информация клиентът бива уведомяван на посочен в заявката телефон, e-mail или чрез SMS.

Сервизът не носи отговорност и не съхранява продукти, непотърсени до 3 месеца след уведомяване за приключен ремонт.